سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حافظ گلستانی فر – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
سعید علوی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت
مهدی وثوقی – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
رضا گلستانی فر – مهندسی کامپیوتر

چکیده:

درجوامع امروز نیروی الکتریسیته جزء جدانشدنی نیازهای اساسی زندگی هستند همه افراددرمعرض مواجهه با میدانهای الکترومغناطیس میب اشند دراین مطالعه با توجه به نتایج تحقیقات بعمل آمده خطرات ناشی ازمیدانهای الکتریکی و مغناطیسی برانسانها مورد بررسی قرارگرفته و پیشنهاداتی به منظور کاهش اثرات این پرتوها برانسان ارایه گردد نتایج این مطالعه نشان داد که میدانهای الکتریکی و مغناطیسی حاصل ازخطوط فشار قوی و انتقال با ولتاژ بالا میتوانند باعث بروز بیماریهای عصبی اختلال در رشد اختلال ترکیبات خون سرطان و امراض مشابه دیگری شوند نتیجه بررسی نشان داد که اصولا انتن های تلفن همراه و دکلهای مخابراتی و نیز تشعشعات ناشی از دکلهای برق فشارقوی هریک به نوبه خود اثرگذاری خفیف تاشدیدی برروی افراد دارند