سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرارسلان مقیمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
احمد اکبری – استاددانشگاه سیستان و بلوچستان
فرامرز خدمتگذار – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

مهاجرت و شهرنشینی ازجمله موضوعات مهمی است که درقرن بییستم و بخصوص نیمه دوم آن توجه بسیایر ازمحققان و برنامه ریزان را به خود جلب نموده است لیکن نکته مهم درمطالعات مربوط به مهاجرت و اثرآن برافزایش جمعیت شهرها توجه به علت واقعی مهاجرت هاست امروزه توسعه شهرها و گسترش صنایع دررشته های گوناگون که خدمات مربوط به آنها را نیز پدیداورده همچنین برقراری ابزار جدید و تکنیکهای نو تولید زراعی درروستاها زمینه ای را فراهم نمود که ازیک طرف نیازشهر به نیروی انسانی بیشتر را مطرح و ازطرف دیگربی حاصل و بی ثمر همین نیرو را درروستا پدیدآورد.