مقاله اثرات منگنز به عنوان محرک رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اثرات منگنز به عنوان محرک رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی قزل آلای رنگین کمان
مقاله سولفات منگنز
مقاله محرک رشد
مقاله Oncorhynchus mykiss

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده صحافی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: سموات زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلید موفقیت صنعت آبزی پروری در گرو تنظیم فرمول های غذایی مناسبی است که حاوی تمامی عناصر ضروری برای رشد و بهبود کیفیت در آبزیان باشد. ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، اصلی ترین ماهی سردآبی پرورشی ایران است و جیره هایی که باعث بهبود کیفیت و همچنین رشد بیشتر آن گردند، بسیار حائز اهمیت می باشند. در این تحقیق ۲۰۴ قطعه قزل آلا، با میانگین وزن اولیه ۵۰ گرم در ۴ تیمار و با ۳ تکرار به مدت ۹۰ روز، مقادیر مختلف سولفات منگنز را دریافت نمودند. مقدار سولفات منگنز برای تیمارهای ۱، ۲ و ۳ به ترتیب ۴۸، ۷۸ و ۹۸ میلی گرم در یک کیلوگرم غذا بود. بالاترین میانگین افزایش وزن ۱۳۵ گرم، افزایش طول ۷٫۵ سانتی متر، ضریب رشد ویژه ۱٫۶۶، ضریب سودمندی پروتئین ۱٫۶۲ و بهترین میزان ضریب تبدیل غذایی ۱٫۶۰ در تیمار ۳ بود. کم ترین میانگین افزایش وزن ۱۲۶ گرم، افزایش طول ۵٫۶۹ سانتی متر، ضریب رشد ویژه ۱٫۴۱، ضریب سودمندی پروتئین ۱٫۵۶ و بالاترین میزان ضریب تبدیل غذایی ۱٫۷۱ در جیره شاهد بود. نتایج، بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین تیمارها و شاهد نبود (P>0.05). همچنین اختلاف معنی داری در میزان بازماندگی بین تیمارها مشاهده نگردید (P>0.05). بنابراین، علی رغم آن که رشد ماهی قزل آلا با جیره حاوی منگنز بیشتر بود، اما معنی دار بودن این تفاوت با تست های آماری تایید نشد.