مقاله اثرات مکمل یاری روی و سلنیوم بر عملکرد تیروئیدی در زنان مبتلا به کم کاری تیروئید دارای اضافه وزن یا چاقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۸۰ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: اثرات مکمل یاری روی و سلنیوم بر عملکرد تیروئیدی در زنان مبتلا به کم کاری تیروئید دارای اضافه وزن یا چاقی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روی
مقاله سلنیوم
مقاله مکمل یاری
مقاله عملکرد تیروئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودیان فرد سلمی
جناب آقای / سرکار خانم: وفا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گل گیری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خوش نیت نیکو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کمبود ریزمغذی های روی و سلنیوم می تواند منجر به اختلال در عملکرد تیروئیدی شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثرات مکمل یاری روی و سلنیوم بر وضعیت عملکرد تیروئیدی در زنان مبتلا به کم کاری تیروئید دارای اضافه وزن یا چاقی انجام شد.
روش کار: این تحقیق به شیوه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور انجام شد. ۶۸ خانم مبتلا به کم کاری تیروئید در یکی از چهار گروه مکمل یاری روی+سلنیوم (گلوکونات روی حاوی ۳۰mg روی و مخمر سلنیوم حاوی ۲۰۰mg سلنیوم)، روی+دارونما، سلنیوم+دارونما و دارونما+دارونما قرار گرفتند. مکمل یاری به مدت ۱۲ هفته به طول انجامید. در ابتدا و انتهای مطالعه، اطلاعات زمینه ای و تن سنجی، دریافت های غذایی و فراسنج های بیوشیمیایی اندازه گیری و پرسشنامه فعالیت فیزیکی تکمیل شد. آنالیزهای غذایی با نرم افزار N4 و آنالیزهای آماری با نرم افزار SPSS نسخه ۱۶انجام شد.
یافته ها: در پایان مطالعه، تغییر قابل توجهی در غلظت سرمی روی و سلنیوم مشاهده نشد. افزایش قابل توجهی در سطوح سرمی FT3 (Free Triiodothyronine) در گروه های روی+سلنیوم (p<0.05) و روی+دارونما (p<0.01) نسبت به ابتدای مطالعه مشاهده شد. مقایسه تغییرات FT3 تفاوت معنی داری را بین گروه (روی+دارونما) با (سلنیوم+دارونما) و (دارونما+دارونما) نشان داد (p<0.05) (p<0.05). در گروه روی+سلنیوم FT4 (Free Thyroxine) به طور قابل توجهی افزایش و TSH به طور معنی داری کاهش یافت (p<0.05). TT4 و TT3 در گروه سلنیوم+دارونما کاهش قابل توجهی داشت (p<0.05). اثر قابل توجهی بر سطوح TT3، FT4، TSH و TT4 بین گروه ها دیده نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه شواهدی از اثر مکمل یاری منفرد روی و توام با سلنیوم بر بهبود عملکرد تیروئیدی در زنان مبتلا به کم کاری تیروئید را نشان می دهد.