سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی خدایی مطلق – استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
محمدرضا بهرامی – دانشجوی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک

چکیده:

رشد ونمو در طیور به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است هرچه سرعت رشد در مرغ های گوشتی افزایش یابد میزان درآمدزایی و اشتغال پایدار در این بخش افزایش خواهد یافت. مسایل متعددی در کاهش راندمانرشد اثرگذار می باشند آلودگی های محیطی در اولویت قرار دارند از جمله آلودگی های موجود در طبیعت وجود فلزات سنگین در طبیعت است که با ورود در بدن طیور موجب تجمع سموم شده و به وسیله فراورده ها به سبد غذایی انسان ها وارد می شود. آلودگی های پراکنده شده در محیط زیست از راه های متفاوتی قابلیت نفود و ورود به چرخه و زنجیره ی غذایی دارد از جمله: هوا و آبهای زیرزمینی که خیلی خطرناک است. در صورتی که این آلودگی ها شیوع پیدا کند فلزات سنگین که یکی از مهم و پر خطرترین آلوده کننده ها اند وارد بدن و گوشت طیور و سایر دام ها که برای مصارف انسانی کاربرد دارند می شود و از آن راه سبب بروز بیماری ها و آسیب های جبران ناپذیری از جمله: سرطان و غیره می شود. حال در متن روبرو به معرفی فلزات سنگین و راه های ورود آنها به خوراک های دامی و انسان ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.