سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین محسنی – مدرس دانشگاه پیام نورواحد بندپی غربی بابل

چکیده:

درسالهای اخیربا افزایش رشد جمعیت مساله تامین غذا و دستیابی به امنیت غذایی برای همه افراد جامعه مشهودترگشته و تلاش و فعالیت مستمر دولت ها را برای رفع کمبودها و تامین مایحتاج غذایی درپی داشته است بالا بردن مقدار تولید موادغذایی با افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی با توجه به محدودیت هایی کهدرمنابع آبی خاک و امکانات اقتصادی و همچنین روند تغییر کاربری اراضی وجود دارد بسیار دشوار می باشد روندی که تناسب بین افزایش جمعیت و تقاضای غذا درسالهای اخیر بخصوص پس ازانقلاب سبز را برقرار کرده افزایش تولیددرواحد سطح یا همان افزایش عملکرد بودکه کاربرد سموم و انواع کودهای شیمیایی را به دنبال داشته است مصرف کود درایران ۱/۵ درصد بیشتر از دیگر نقاط جهان است