سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش آب
احسان دریکوند – دکتری عمران گرایش آب فاضلاب
حامد حسنی – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

عملیات اجرایی سد ایلام با هدف تامین آب شرب شهر ایلام و زیرپوشش قرار دادن اراضی دشت های مهران و امیرآباد مورد بهره برداری قرار گرفته شده است اثرات محیطی این سد اثرات مرحله ساخت و اثرات مرحله بهره برداری است که شامل عواملی از قبیل آلودگی منابع آب و خاک محیط فیزیکی محیط اجتماعی اقتصادی فرهنگ و بهداشتی ومحیط بیولوژیکی است برخی از زیرمجموعه های مورد بررسی قرارگرفته عبارتند از کاهش رسوبات کنترل سیلاب اکوسیستم خشکی اکوسیستم آبی عملیات خاکبرداری تامین آب کشاورزی جنگل زدایی و بوته کنی دفع فاضلاب و زباله مهاجرت جانوران زیستگاه های جانوری زیست گاه های گیاهان کانالها و مجاری آبیاری گونه های نادر گیاهی میکروکلیما ـ کیفیت آب سطحی رسوبگذاری برای بررسی اثرات این عوامل از روش ماتریس وتن و رائو استفاده شده است که درآن جمع جبری حاصل ضربهای اعداد مربوط به اهمیت اثر دردامنه اثر مبنای تجزیه و تحلیل می باشد.