سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استاددانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا رازقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود خدابخشی – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
مهدی اقبالی –

چکیده:

درتحلیل رفتار لرزه ای و مدلسازی تحلیلی پل ها معمولا ساده سازی هایی درجهت سهولت تحلیل نتایج انجام میشود این ساده سازی ها بعضا موجب بروز تغییرات عمده دررفتار لرزه ای پل ها میشود یکی از موارد مهم دراین دسته ساده سازی مدلسازی کوله است استفاده ازمدلهای ساده و پیچیده کوله درپل ها همواره بحث مهمی درطراحی و بررسی رفتار لرزه ای پلها بوده است درتحقیق حاضر اثر سه نوع مدلسازی برروی رفتار لرزه ای شش پل با طول و ارتفاع مختلف بررسی شده است.