سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سبحان محضری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دانشکده کشاورزی. دانش علف های هرز. ت
محمدعلی باغستانی میبدی – دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کل کشور، بخش تحقیقات علف های هرز.
عباس بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مبینا هادی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاه پزشکی دانشگاه تهران. ایران.

چکیده:

در بین تمامی مضراتی که برای مصرف آفت‌کش‌ها بیان گردید، آلودگی و خسارت زیست‌محیطی از مهمترین آنها بوده و در دراز مدت خسارات جبران ناپذیری را به‌بار می‌آورد. علف‌کش‌ها با ۴۸درصد مصرف در بین آفت‌کش‌ها در مرتبه اول اهمیت قرار دارند. مهمترین اثرات سوء علف‌کش‌ها سرطان‌زایی آنها می‌باشد که در بین تمامی آنها، سه علف‌کش آترازین، گلایفوسیت و کلرات‌سدیم بیشترین تاثیر را بر سرطان‌زایی ایفاد می‌نمایند. با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده و با تاکید بر این نکته که مشکلات فراوانی به‌واسطه مصرف نهاده‌های شیمیایی بر سلامت محیط‌زیست، بشر و حیوانات وارد می‌شود با اعمال مالیات عمومی برای مصرف این نهاده‌های شیمیایی هم می‌توان بخشی از هزینه‌های ناشناخته بخش کشاورزی را نهادینه نمود و هم از استفاده بیش از اندازه سموم شیمیایی در اراضی زراعی و کشاورزی کاست.