سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مژگان میرزایی – دانشجوی کارشناس ارشد محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

رادون یک عنصر گازی پرتوزای بیرنگ و نامرئی است که می تواند از انواع سنگ های آذرین درونی و بیرونی نیز تولید و ساطع گردد و از طریق منافذ به سطح زمین برسد. رادون در فشار و درجه حرارت استاندارد بی رنگ است و در بیشتر موارد به صورت گازی شناخته شده است. در درجه حرارت زیر نقطه انجماد به رنگ زرد درخشان است، از لحاظ شیمیایی بدون واکنش است، رادیواکتیو بالایی دارد و نیمه عمر کوتاهی دارد. این عنصر میلیون ها نفر از مردم را در جهان تهدید می کند و به طور طبیعی گازی است که توسط واپاشی اورانیم در زمین، خاک و آب تولید می شود. گاز رادون سبب ایجاد بیماری های ریوی و تنفسی می گردد. البته گاز رادون فوایدی نیز دارد که از آن جمله می توان به استفاده از آن برای پیش بینی زمین لرزه نیز استفاده می شود. نفوذ این گاز بستگی به خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک از قبیل تخلخل و نفوذپذیری و خواص موئینه ای آن دارد. بیشتر ترکیبات رادون در محیط زیست از فعالیت های بشری حاصل می شود و از طریق خاک، معادن فسفات، وواپاشی اورانیم و احتراق زغال وارد طبیعت می شود و به آسانی قابلیت انحلال در آب را دارد که توسط تجهیزات خاصی و با اندازه گیری های مستمر می توان اطلاعات لازم در مورد این ترکیبات را به دست آورد و با شیوه های مخصوص اقدام به حذف آن ها نمود.