مقاله اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی زعفران در برابر آسیب های بافتی کلیوی حاصل از ایسکمی / خونرسانی مجدد در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی زعفران در برابر آسیب های بافتی کلیوی حاصل از ایسکمی / خونرسانی مجدد در موش صحرایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایسکمی
مقاله خونرسانی مجدد
مقاله سافرون
مقاله آسیب بافتی
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبایی داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: هدف این مطالعه بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی زعفران در برابر آسیب های بافتی ناشی از ایسکمی / خونرسانی مجدد کلیوی بود.
روش ها: در این مطالعه تجربی، ۴۰ سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به ۵ گروه تقسیم شدند. ۱- گروه Sham که تحت جراحی ولی بدون انسداد رگی قرار گرفت و دوره معادل خونرسانی مجدد را سپری کرد، ۲- گروه ایسکمی / خونرسانی مجدد که حلال عصاره را دریافت کرد و تحت جراحی، نیم ساعت ایسکمی دوطرفه کلیوی و ۲۴ ساعت خونرسانی مجدد قرار گرفت (I/R). گروه های سوم تا پنجم نیز تحت ایسکمی / خونرسانی مجدد قرار گرفتند و عصاره زعفران را به ترتیب با دوزهای ۵mg/kg, ip، ۱۰ یا ۲۰ دریافت کردند. در پایان دوره خونرسانی مجدد کلیه چپ خارج شد و جهت مطالعات بافت شناسی تحت رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین قرار گرفت. آنالیز آماری توسط آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون mann whitney صورت گرفت.
یافته ها: به دنبال ایسکمی / خونرسانی مجدد، اندازه فضای بومن به طور معنادار افزایش یافت (P<0.001). به علاوه میزان نکروز سلولی در توبول های کورتکس و مدولای خارجی، احتقان عروقی و قالب های داخل توبولی در مدولای خارجی و داخلی افزایش یافت ولی تعداد گلبول های قرمز در مویرگ های گلومرولی دچار کاهش شد. به کارگیری عصاره زعفران با هر سه دوز توانست تمام این آسیب ها را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهد. اما تاثیر دوز ۲۰ میلی گرم آن اندکی کم تر بود.
نتیجه گیری: تزریق داخل صفاقی عصاره هیدروالکلی زعفران دارای اثرات محافظت کننده در برابر آسیب های بافتی ناشی از نیم ساعت ایسکمی و ۲۴ ساعت خونرسانی مجدد در کلیه رت می باشد.