مقاله اثرات محافظتی رسوراترول در برابر اختلال عملکرد میتوکندریایی ناشی از پاراکوات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: اثرات محافظتی رسوراترول در برابر اختلال عملکرد میتوکندریایی ناشی از پاراکوات
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاراکوات
مقاله رسوراترول
مقاله عملکرد میتوکندری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علیدوست فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان یزدان
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: شکی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: رسوراترول ترکیبی پلی فنولیک است و به مقدار زیاد در هسته انگور و سایر گیاهان دارویی یافت می شود. رسوراترول دارای اثرات آنتی اکسیدانی می باشد و اثرات خوبی را در جلوگیری از آسیب اکسیداتیو نشان داده است. پاراکوات می تواند از طریق استرس اکسیداتیو و اختلال در عملکرد میتوکندری سبب بروز آسیب بافتی شود. در این مطالعه، اثرات محافظتی رسوراترول روی سمیت میتوکندریایی پاراکوات روی میتوکندری های ایزوله از ریه و مغز رت مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: بافت ریه و مغز از رت ویستار جدا شده و میتوکندری آن ها با روش سانتریفیوژ متعدد جداسازی شد. هر یک از میتوکندری های جدا شده از بافت های ریه و مغز، به سه گروه کنترل، گروه تحت پاراکوات و گروه تحت رسوراترول تقسیم شدند. میزان عملکرد میتوکندری به وسیله تست MTT (-3 (5، ۴- دی متیل تیازول-۲-ایل)-۵، ۲- دی فنیل تترازولیوم بروماید) مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: پاراکوات سبب اختلال در عملکرد میتوکندری های ایزوله شده از ریه و مغز رت به صورت وابسته به غلظت شد که سمیت بیش تری را در میتوکندری های ایزوله شده از مغز رت نشان داد. رسوراترول باعث محافظت در برابر اختلال در عملکرد میتوکندری ناشی از پاراکوات در میتوکندری های ایزوله شده از ریه و مغز رت شد.
استنتاج: با توجه به اثر محافظتی رسوراترول روی آسیب میتوکندریایی ناشی از پاراکوات، می توان از رسوراترول در شرایط پاتولوژیک ناشی از استرس اکسیداتیو و آسیب میتوکندری استفاده کرد.