مقاله اثرات متقابل کادمیوم و pH محیط بر جذب روده ای اسیدهای چرب در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: اثرات متقابل کادمیوم و pH محیط بر جذب روده ای اسیدهای چرب در رت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادمیوم
مقاله جذب اسیدهای چرب
مقاله pH
مقاله انتروسیت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامی رضوی امیرنادر
جناب آقای / سرکار خانم: بساطی غلام
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: جذب روده ای اسیدهای چرب ممکن است از طریق انتشار ساده و همین طور انتقال وابسته به پروتیین حامل انجام گیرد، اگر چه اهمیت نسبی هر کدام به شرایط محیط انتروسیت ها بستگی دارد. یون کادمیوم بر جذب اسیدهای چرب توسط انتروسیت ها تاثیر می گذارد و تاثیر آن در شرایط pH مختلف روده کوچک مورد بررسی قرار نگرفته است، به ویژه آن که pH مجرای روده کوچک نقش مهمی در جذب اسیدهای چرب دارد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات متقابل یون کادمیوم و pH مجرای روده بر جذب اسیدهای چرب در روده رت بود.
روش بررسی: در این پژوهش تجربی از ۴۵ موش صحرایی (Wistar rat) سه ماهه استفاده گردید. پس از بیرون آوردن روده کوچک، قسمت دئودنوم و ژژونوم از آن ها جدا شده و Everted Gut Sac (EGS) تهیه گردید. سپس EGS ها با محلول بافر پر شده و دو طرف آن ها با نخ بسته شد. پس از قرار دادن EGS ها در بافر حاوی اسید اولئیک، انتقال این اسید به داخل EGS در حضور و در غیاب کادمیوم در pH های مختلف اندازه گیری گردید.
یافته ها: تغییر pH بر جذب اسید اولئیک موثر بود و اثر مهاری کادمیوم در جذب آن تحت تاثیر pH قرار گرفت، به طوری که در pH های قلیایی ۷٫۵ و ۹٫۲ میزان تاثیر کادمیوم در مهار جذب اسید اولئیک به ترتیب ۳۲% و ۳۶% بود. در حالی که در pH های اسیدی ۲٫۵ و ۴٫۵ میزان مهار جذب به ترتیب به ۱۱% و ۵% کاهش یافت (P<0.05).
نتیجه گیری: یون کادمیوم باعث کاهش جذب اسیدهای چرب در روده رت شده و pH اسیدی روده این اثر مهاری کادمیوم را کاهش می دهد.