سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد فسا
خلیل حاجی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
منوچهر دستفال – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی حسن آباد داراب

چکیده:

طی یک آزمایش استریپ پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۳تکرار نسبت به بررسی تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی و استفاده از علف کش ها درمدیریت علفهای هرز مزارع ذرت اقدام شد دراین بررسی تیمارها شامل استفاده ازروشهای مختلف خاک ورزی خاک ورزی مرسوم کم خاک ورزی بی خاک ورزی بعنوان فاکتورعمودی و فاکتورافقی شام لاستفاده از سموم علف کش شامل علف کش کرزو به میزان یک لیتر درهکتار اکوتیپ ۲ لیتر درهکتار اولتیما ۱۷۵ گرم درهکتار وجین دستی وشاهد بدون کنترل علف هرز بود نتایج نشان داد وزن خشک علفهای هرز درزمانهای ۱۵ و ۳۰ روز بعد از اعمال تیمارها تحت تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی وهمچنین روشهای کنترل قرارگرفتند نتایج همچنین نشان دهنده تاثیر معنی دار برهمکنش این روشها برتعدادعلفهای هرز بود.