سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرح سادات هالک – استادیارعمران مهندسی محیط زیست
کمال عباسپورثانی – استادیار- مهندسی مکانیک
وحید زواری کمال – کارشناسی ارشد- مهندسی انرژی های تجدید پذیر

چکیده:

موثرترین سیستم پس تصفیه برای کاهش آلاینده های خروجی از موتور، تبدیل کننده کاتالیزوری است، که برروی اکثر خودروهای سواری یافت می شود . مبدل کاتالیستی قطعه ای است که جهت کاهش میزان آلایندههای خروجی از اگزوز خودروها به کار می رود . کاتالیست ها بر سر راه گازهای خروجی از موتور قرار می گیرند و با ایجاد محیط شیمیایی اکتیو، واکنش های احتراق درون سیلندر را کامل می کنند، یعنی آلاینده هایCOHCاکسید شده و آلاینده مضرNOXاحیا می شوندHC و CO می توانند در سیستم های خروجی و تبدیل کننده های حرارتی، در صورتی که دما در۶۰۰-۷۰۰نگه داشته شود، ااکسید شده و بهCO2 وH2O تبدیل شوند . اما گاهی این قطعه برای دستی ابی به توان بالاتر حذف می شود و یا زودتر از زمان پیش بینی شده از بین می رود . در این پروژه هدف بررسی اطلاعات تجربی در مورد حذف کاتالیست و نوع سوخت برمیزان آلاینده ها و توان خروجی می باشد