مقاله اثرات مبدا و اندازه بذر بر صفات مورفولوژیک برگ های نهال یک ساله بلند مازو (Quercus castaneifolia) در جنگل لوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: اثرات مبدا و اندازه بذر بر صفات مورفولوژیک برگ های نهال یک ساله بلند مازو (Quercus castaneifolia) در جنگل لوه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلندمازو
مقاله صفات مورفولوژیک
مقاله مبدا بذر
مقاله اندازه بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفلاحی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: علی عرب علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این انجام این تحقیق، بررسی اثر مبدا و اندازه بذر بر خصوصیات مورفولوژیک برگ بلندمازو (Quercus castaneifolia) در جنگل لوه در استان گلستان بوده است. در این پژوهش ۳ مبدا ارتفاعی مختلف (۴۰۰، ۱۰۰۰، ۱۶۰۰) انتخاب گردید و سپس در هر مبداء درختان مادری مناسب که در سال ۱۳۸۶ بذرفراوان تولید نموده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند و از بین آن ها ۶ درخت مادری ( مجموعا ۱۸ درخت مادری) با ویژگی های ریخت شناسی برتر انتخاب گردید. بذور مورد نیاز از درختان مذکور جمع آوری و سپس به سه درجه کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی و در نهالستان کاشت شدند. پس از رشد بذور، تعداد ۱۰۸ نهال انتخاب و از هر کدام ۲ برگ گسترش یافته برداشت گردید. پس از خشک نمودن برگ ها، اندازه گیری های مورفولوژیک برگ انجام شد و داده های به دست آمده به کمک آنالیز واریانس و آزمون توکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد اندازه و مبدا بذر بر روی ویژگی های مورفولوژیک تاثیر معنی داری ندارد و به این معنی است که صفات مورفولوژیک کمتر تحت تاثیر محیط قرار می گیرند، و به احتمال زیاد صفاتی ژنتیکی هستند.