سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیداحسان صابری – کارشناسی ارشد شیلات
آزاده طوسی – کارشناسی ارشد علوم جانوری
سیدمهیار میرا – کارشناسی ارشد شیلات
سیدصابر مستولی زاده – کارشناسی ارشد شیلات

چکیده:

مطالعه و بررسی روشهای شبیه سازی حمل و نقل بچه ماهیان انگشت قدقزل آلای رنگین کمان Oncorhynchusmykiss با ماده شیمیایی بیهوشی لیدوکائین هیدروکلراید Lidocaine-HCL برروی رفتارهای فیزیولوژیکی بچه ماهیان و پارامترهای کیفی آب ازقبیل غلظت اکسیژن محلول DO غلظت آمونیوم دفعی بچه ماهیان NH4+ ,و میزان PH در۳ گروه تیمار ۵,۱۰,۲۰ppm لیدوکائین هیدروکلراید و یک گروه شاهد درطی مدت زمان ۵ ساعت هریک ساعت به یک ساعت پارامترهای کیفی فوق و میزان تلفات احتمالی به سه نوبت تکرار انجام پذیرفت گروه تیمار ۲۰ppm لیدوکائین هیدروکلراید نسبت به دو گروه تیمار ۱۰و۵ppm این ماده بیهوشی و گروه شاهد با حداقل میزان دسترسی میزان مصرف اکسیژن محلول و غلظت آمونیوم دفعی همراه است که موجب کاهش pH آب و خارج شدن حالت بافری می شود.