مقاله اثرات ماده بیهوشی لیدوکائین هیدروکلرید و تغییرات ناشی از آن بر خواص فیزیکی و شیمیایی آب در زمان شبیه سازی حمل و نقل بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اثرات ماده بیهوشی لیدوکائین هیدروکلرید و تغییرات ناشی از آن بر خواص فیزیکی و شیمیایی آب در زمان شبیه سازی حمل و نقل بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله لیدوکائین هیدروکلراید
مقاله حمل و نقل
مقاله اکسیژن محلول
مقاله یون آمونیوم
مقاله pH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابری سیداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: قلیچی افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در آبزی پروری انتقال ماهی از یک مکان به مکان دیگر امری اجتناب ناپذیر است. مهم ترین مشکل در زمان حمل و نقل ماهی کنترل ضایعات متابولیک و تامین اکسیژن محلول می باشد. امروزه در آبزی پروری از بیهوش کننده ها در سطح وسیعی جهت کاهش استرس و جلوگیری از آسیب های مکانیکی در زمان دستکاری و حمل و نقل استفاده می شود. در این تحقیق اثرات ماده لیدوکائین هیدروکلراید روی پارامترهای کیفی آب در زمان شبیه سازی حمل ونقل بچه ماهیان انگشت قد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفته است. غلظت اکسیژن محلول، غلظت یون آمونیوم دفعی بچه ماهیان و میزان pH در ۴ تیمار (۰، ۵، ۱۰ و ۲۰ ppm لیدوکائین هیدروکلراید) و ۳ تکرار در زمان های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ساعت پس از شروع آزمایش اندازه گیری شدند. میزان مصرف اکسیژن محلول و همچنین غلظت آمونیوم دفعی در تیمارهای حاوی لیدوکائین هیدروکلراید نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی داری داشت. pH آب در تیمار شاهد نسبت به سایر تیمارها کاهش بیشتری داشت. نتایج حاصل نشان داد که لیدوکائین هیدروکلراید توانایی بالایی به عنوان آرامش دهنده در زمان حمل و نقل بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان دارد.