سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید شمس – دانشجوی مقطع دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیق
رجب چوگان – اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اسلام مجیدی – اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرخ درویش – اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

پانزده اینبرد لاین ذرت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه شرایط مختلف به ترتیب آبیاری بعد از ۹۰، ۷۰ و ۱۱۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشت تبخیر کلاس A در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه خوراسگان موردبررسی قرار گرفتند. صفات عملکرد دانه، کاهش نسبی عملکرد و لوله شدن برگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بین لاین های ذرت مورد مطالعه در پاسخ به خشکی تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد. براساس میزان لوله شدن برگ در هوای خنک وگرم و کاهش نسبی عملکرد در شرایط تنش، لاین های ذرت در سه گروه طبقه بندی شدند. گروه اول در سطوح مختلف تنش مورد مطالعه حساسیت چندانی به لوله شدن برگ از خود نشان ندادند و میانگین کاهش نسبی عملکرد آنها بالا و از میانگین کاهش نسبی کل لاین ها بیشتر بود. گروه دوم متناسب با افزایش سطح تنش، لوله شدن برگ در آنها افزایش پیدا می کرد ودر هوای خنک کاملآ از حالت لوله شدن خارج نمی گردیدند که میانگین کاهش نسبی عملکرد این گروه نیز از میانگین کاهش نسبی عملکرد کل لاین ها بیشتر بود. این دو گروه در صورتی برای شرایط تنش قابل استفاده هستند که در شرایط غیر تنش از عملکرد خوبی برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط تنش جبران کاهش عملکرد بالای خود را بنمایند. گروه سوم در شرایط تنش در هوای گرم لوله شدن برگ را تا حدودی از خود نشان می دادند و در هوای خنک در شرایط تنش از حالت لوله شدن خارج می شدند. میانگین کاهش نسبی عملکرد این گروه از میانگین کاهش نسبی عملکرد کل کمتر بود. این لاین ها به دلیل کاهش عملکرد کمتر آنها در شرایط تنش، در صورتیکه در شرایط غیر تنش از عملکرد متوسط به بالا برخوردار باشند، می توانند عملکرد قابل قبولی برای شرایط تنش داشته باشند. استراتژی اصلاحی پیشنهادی ما از این مطالعه این است که انتخاب از گروه سوم در شرایط غیر تنش برای شرایط تنش موفقیت بیشتری خواهد داشت.