سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان احمدی جنیدی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه تهران- ایران
امیرعباس شایگانی اکمل – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه تهران- ایران
حسین محسنی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه تهران- ایران
احسان هاشمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه تهران- ایران

چکیده:

خطاهای ناشی از آلودگی بر روی مقرههای پلیمری، مشکلی است که بطور مداوم شبکههای توزیع و انتقال مناطق دارای آلودگی را تحت تاثیر قرار میدهد. وجود قطرات آب و لایه های آلودگی، شدت میدان الکتریکی را روی سطح مقره های سیلیکونی افزایش میدهد. بنابراین مطالعه توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی در مقره های سیلیکونی تحت شرایط مرطوب و آلوده، برای درک عمیق شروع مکانیزم شکست الکتریکی ناشی از آلودگی بسیار مهم است. در این مقاله، برروی مقره ۲۰ کیلو ولت لایه آلودگی با ضخامت های متفاوت و هدایت های مختلفی در نظر گرفته شد و سپس با قرار دادن قطرات آلودگی در انتهائی ترین بخش مقره و توزیع میدان در طول مقره در مقایسه با مقره بدو ن لایه آلودگی مطالعه شد. جهت تایید نتایج شبیه سازی از نرم افزار Comsol 3.5a استفاده شد