مقاله اثرات لارو سوسک گوشت خوار (Tenebrio molitor) در جیره غذایی، بر برخی شاخص های رشد و بقاء بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در شیلات از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اثرات لارو سوسک گوشت خوار (Tenebrio molitor) در جیره غذایی، بر برخی شاخص های رشد و بقاء بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لارو سوسک گوشت خوار (Tenebrio molito)
مقاله شاخص های رشد
مقاله بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغعلی زاده لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شمسایی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی ساداتی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله تبار سیدیاسر
جناب آقای / سرکار خانم: چراغعلیزاده طوبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی اثرات لارو سوسک گوشت خوار (Tenebrio molitor) در جیره غذایی بر برخی فاکتورهای رشد و بقاء بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) در سال ۱۳۹۱ در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در شهر تهران انجام شد. تعداد بچه ماهیان در نظر گرفته شده برای این طرح، ۱۸۰ عدد با میانگین وزن (۳٫۴±۰٫۰۶) گرم و طول اولیه (۰٫۰۹۵±۶٫۲) سانتی متر بودند که همگی از موسسه تحقیقات ماهیان خاویاری دکتر دادمان گیلان تهیه شدند. سپس بچه ماهیان به تعداد مساوی در ۱۲ عدد آکواریوم شیشه ای به ابعاد (۳۰×۷۰×۳۰) سانتی متر توزیع گردیدند. عملیات زیست سنجی ماهی ها هر ۲ هفته یک بار صورت پذیرفت و در آن فاکتورهای وزن، طول، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی، ضریب تبدیل غذا، بازده پروتئین و نرخ بقاء مورد بررسی قرار گرفت. در پایان آزمایش، بررسی ها بیانگر نبود اختلافات معنی داری بین میانگین فاکتورهای درصد افزایش وزن، درصد افزایش طول، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی، ضریب تبدیل غذا، بازده پروتئین و نرخ بقاء درتیمارهای مختلف بود (P>0.05). نتایج نشان داد که استفاده از این کرم به میزان ۶ درصد در جیره غذایی، منجر به بهبود شاخص های رشد بچه ماهیان شد، اگرچه اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نگردید.