سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین حاضروظیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه
پرویز احمدی مقدم – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه
مهرداد فوج لعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

امروزه با مکانیزه شدن سیستم های کشاورزی، تردد تراکتور و ماشین آلات کشاورزی بر روی خاک زراعی افزایش یافته است. این مهم می تواند پایداری خاک را تحت تاثیر قرار دهد. از مهمترین عوامل تهدید کننده پایداری خاک، تراکم و به هم خوردن ساختمان خاک بر اثر فشار ایجاد شده بین خاک و تایر تراکتور می باشد. مهمترین پارامتر در کنترل تراکم خاک، تنظیم فشار باد تایر و رسیدن به فشار باد مطلوب با توجه به شرایط خاک و بار محوری تراکتور می باشد. فشار باد تایر علاوه بر تراکم خاک که بر عملکرد محصول تاثیر گذار است، بر مقاومت غلتشی و به تبع آن بر بازده کشش تراکتور نیز تاثیر گذار می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، اثرات فشار باد تایر بر تراکم خاک و مقاومت غلتشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور مقدار فشار تماسی خاک و تایر در ترکیبات مختلف از بار محوری چرخ و فشار باد تایر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد کاهش فشار باد تایر تا حد مطلوب، سبب کاهش فشار تماسی خاک و تایر و نیز افزایش عملکرد تایر و همچنین کاهش فشردگی خاک می شود. نتایج نشان داد که با افزایش فشار باد تایر مقدار تنش های سطح تایر و خاک در مرکز تایر متمرکز شده و با کاهش فشار باد این تنش ها در لبه های بیرونی تایر افزایش می یابد.