مقاله اثرات غلظت های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۸ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثرات غلظت های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیتون
مقاله سمیت
مقاله بور
مقاله کارایی فتوسنتز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: زارع نهندی فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیلو جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سمیت بور از مهم ترین اختلالاتی است که می تواند رشد گیاه را در خاک های نواحی خشک و نیمه خشک در سراسر جهان محدود سازد. تجمع بور معمولا در لایه های عمیق تر خاک به علت آب شویی آن اتفاق می افتد و اصلاح خاک در این شرایط مشکل می باشد. بنابراین، انتخاب محصولاتی با درجه تحمل بیش تر یک راه حل پیشنهادی عملی برای مساله سمیت می باشد. بدین منظور و جهت ارزیابی اثرات غلظت های مختلف بور بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با شش سطح بور (۰٫۲، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلی گرم بر لیتر) و دو رقم (کنسروالیا و آمیگدالولیا) همراه با چهار تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح بور وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه در مقایسه با شاهد در هر دو رقم کاهش یافت. رقم آمیگدالولیا در غلظت های بالای بور دیگر قادر به رشد نبود و کاهش چشمگیری در تولید برگ های جدید داشت اما رقم کنسروالیا در غلظت های بالا نیز رشد نمود، هر چند که رشد این رقم نیز به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا نمود. کارایی فتوسیستم (Fv/Fm) II نیز در هر دو رقم با افزایش سطوح بور کاهش یافت، اما رقم آمیگدالولیا نسبت به کنسروالیا کاهش بیش تری نشان داد. علائم ظاهری سمیت بور ۴۵ روز بعد از شروع آزمایش در رقم آمیگدالولیا در غلظت های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلی گرم بر لیتر اتفاق افتاد، ولی در رقم کنسروالیا ۷۵ روز بعد از شروع آزمایش در غلظت های ۴۰ و ۵۰ میلی گرم بر لیتر این علائم مشاهده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که زیتون می تواند مقاومت خوبی نسبت به سمیت بور داشته باشد، گرچه مقدار این مقاومت به مقدار زیادی به رقم وابسته است.