سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه فعلی – کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد عضو باشگاه پژ
مهرناز موسوی – کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

میخک (Dianthus caryophyllus L) یکی از مهمترین محصولات گل و گیاهان شاخه بریده است. تکنیکهای مهندسی ژنتیک ترکیب شده با کشت بافت، روش انتخابی برای اصلاح و ارتقاء خصوصیات کیفی ارایه می کنند . هدف از این پژوهش بررسی تغذیه معدنی گیاه میخک است، برای این منظور در یک طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار، پایه ی استریل گیاهان میخک را در محیط پایهی MS و در گروههای شاهد و تیمار تقسیم بندی کردیم . گیاهان تحت تیمار نیترات آمونیوم با غلظتهای ( ۴۰ و ۳۰ و ۱۰ و ۰) میلی مول بر لیتر و تیمار سولفات منیزیم با غلظت های (۳ و ۲/۲۵ و ۰/۷۵ و ۰) میلی مول بر لیتر و گروه شاهد که محتوی ( ۲۰ و ۱/۵) میلی مول بر لیتر سولفات منیزیم و نیترات آمونیوم بود قر ار دایم، سپس اثر نیترات آمونیوم، سولفات منیزیم را بر روی میزان پروتئین کل گیاه و پرولین گیاه ۳۰ روزه مورد بررسی قرار دادیم. تمام این تغییرات در سطح ۱% معنی دار مشاهده شد . در کل می توان این طور نتیجه گرفت که، در غلظتهای کمبود یا افزایش هر دو نمک گیاه تحت تنش قرار میگیرد و برای ادامه حیات و از بین بردن این تنش میزان پرولین و پروتئین در گیاه افزایش مییابد.