مقاله اثرات ضد قارچی پنج عصاره گیاهی بر قارچ بیماری زای گیاهی ریزوکتونیا سولانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در دنیای میکروب ها از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: اثرات ضد قارچی پنج عصاره گیاهی بر قارچ بیماری زای گیاهی ریزوکتونیا سولانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیب زمینی
مقاله ریزوکتونیا سولانی
مقاله عصاره های گیاهی
مقاله اثرات ضد قارچی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیماری شانکر ریزوکتونیا در تمام مناطق کشت سیب زمینی وجود داشته و توسط قارچ بیماری زای ریزوکتونیا سولانی ایجاد می گردد. عدم وجود ارقام مقاوم تجاری سبب شده تا ضدعفونی غده های بذری به عنوان یکی از روش های موثر در مبارزه با این بیماری مطرح باشد. با توجه به اثرات زیست محیطی این روش، محققان به دنبال یافتن راه کارهای جایگزین می باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات ضدقارچی پنج عصاره گیاهی بر قارچ ریزوکتونیا سلانی انجام گرفت.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت تجربی بر روی پنج گیاه دارویی مرزه بختیاری، آویشن دنایی، آویشن شیرازی، بومادران و کاکوتی جمع آوری شده از مراتع استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. پس از شستشو و خشک کردن، عصاره گیری به کمک اتانول ۸۰% انجام شد. سپس فعالیت ضد قارچی عصاره ها با استفاده از روش دیسک کاغذی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: اکثر عصاره ها اثر ضدقارچی مطلوبی را بر قارچ ریزوکتونیا سولانی نشان دادند. عصاره آویشن دنایی با میانگین قطر هاله ۹۳٫۱۸ میلی متر و عصاره بومادران با قطر هاله ۶۶٫۶ میلی متر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اثر مهارکنندگی بر رشد ریزوکتونیا سولانی بودند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره های گیاهان دارویی مورد بررسی تا حد مناسبی می توانند از رشد قارچ بیماری زای ریزوکتونیا سولانی جلوگیری نمایند.