سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرزاد باقرزاده کاسمانی – دانشجوی دکتری تغذیه طیور، دانشگاه تربیت مدرس
محمدامیر ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺗﺮﺷﻴﺰﻱ – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پروبیوتیکها بر اساس تعریف فولر (۱۹۹۱)، مکملهای میکروبی زنده ای هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی دستگاه گوارش میزبان را بطور سودمندی تحت تاثیر قرار می دهند . باکتریهای اسید لاکتیک (LAB) گروهی ناهمگن از باکتریهای گرم مثبت، غیر اسپورزا، میله ای یا کروی هستند و اسید لاکتیک را بعنوان فرآورده اصلی و نهایی تخمیر کربوهیدراتها تولید می کنند .جنس های زیادی از این باکتری وجود دارند اما تنها سویه های جنس لاکتوباسیلوس (نظیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس بولگاریس، لاکتوباسیلوس روتری، لاکتوباسیلوس پلنتاروم، لاکتوباسیلوس رامنوسوس ) عن بوانپروبیوتیک مورد استفاده قرار می گیرند.