مقاله اثرات ضد تکثیری و کشندگی زهر زنبور عسل و D- آلفا توکوفرول سوکسینات (ویتامین E) بر روی رده سلول سرطانی پرومیلوسیت انسانی HL-60 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلول و بافت از صفحه ۲۸۷ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: اثرات ضد تکثیری و کشندگی زهر زنبور عسل و D- آلفا توکوفرول سوکسینات (ویتامین E) بر روی رده سلول سرطانی پرومیلوسیت انسانی HL-60
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضد تکثیری
مقاله زهر زنبور عسل
مقاله رده سلولی سرطانی حاد پرومیلوسیتی
مقاله ویتامین E

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبیونی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: دلفان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: میرسپاسی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: آذری سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: لوسمی حاد پرومیلوسیتی شایع ترین لوسمی حاد در میان بزرگسالان است. امروزه از -D آلفا توکوفرول سوکسینات (ویتامین E) جهت مهار تکثیر و القا مرگ سلولی در درمان لوسمی استفاده می شود. با توجه به اینکه غلظت های بالای ویتامین جهت القا مرگ سلولی دارای اثرات جانبی بوده و استفاده از دوزهای بالای آن امکان پذیر نیست، لذا سعی می شود با بکار بردن همزمان دوزهای پایین این ویتامین و ترکیباتی که دارای اثر ضد تکثیری هستند، توانایی آن را در مهار تکثیر و القا مرگ سلولی افزایش داد.
مواد و روش ها: در این مطالعه رده سلولی ۶۰-HL در محیط RPMI کشت داده شد. سپس اثرات ضد تکثیری و کشندگی غلظت های مختلف زهر زنبور عسل (BV) و D- آلفا توکوفرول سوکسینات (VES) با استفاده از روش شمارش سلولی تریپان بلو و سنجش MTT مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار instat3 و برنامه آماری one-way ANOVA آنالیز شدند.
نتایج: نتایج نشان دادند که اثرات ضد تکثیری و کشندگی سلولی ویتامین (VES) E در حضور زهر زنبور بطور چشمگیری افزایش یافت. به طور کلی، یافته های تحقیق حاضر نشان داد که غلظت های پایین زهر زنبور عسل می تواند اثرات ضد تکثیری و کشندگی سلولی ویتامین E را بر روی سلول های سرطانی HL-60 افزایش دهد.
نتیجه گیری: نتایج ما نشان می دهند که زهر زنبور عسل اثرات ضد تکثیری و کشندگی ویتامین E را در سلول های سرطانی HL-60 افزایش می دهد و امید است در آینده بتوان از این ترکیب جهت افزایش اثرات ضد تکثیری ویتامین ها در دوزهایی که غیر سمی هستند و فاقد اثرات جانبی می باشند، استفاده نمود.