سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم رمضانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری محصولات شیلاتی
عبدالمجید حاجی مرادلو – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور پاسخگویی بهتر به علاقه روزافزون مصرف کنندگان مواد غذایی برای حذف نگهدارنده های شیمیایی ضدمیکروبی و جایگزینی آن با مواد طبیعی مثل روغنهای اسانسی مطالعه ی اثرات این روغن ها درمدلهای آزمایشگاهی و مدلهای طبیعی غذاها ضروری می باشد روغنهای اسانسی دارای ترکیبات فعال آنتی میکروبی بوده و برگستره وسیعی از میکروارگانیسم ها شامل باکتری ها مخمرها وکپک ها موثر می باشند و باعث مرگ آنها می شوند درکل مکانیسم اثرروغنهای اسانسی شامل ورود به قسمت چربی غشا سلولی و ایجاد اختلال در این ساختمان و افزایش خروج ترکیبات سلولی به خارج سلول بوده که درسطح محدودی قابل تحمل و از ان حد به بعد مرگ آوری میب اشد دراین مورد باکتریهای گرم منفی به علت داشتن غشا خارجی نسبت به باکتریهای گرم مثبت مقاومترند درسیستم غذایی بازدهی روغنهای اسانسی به عوامل مختلفی همچون دما نوع چربی غذایی دسترسی به اکسیژن و ..بستگی دارد.