سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد شرفی – مربی دانشگاه هوایی شهید ستاری
رضا خاکی – استادیار دانشگاه هوایی شهیدستاری

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی اثرات اشکال مختلف بالک برضرایب آیرودینامیکی یک مدلبال هواپیمای مسافربری پرداخته شده است بالکهای استفاده شده از دو نوع معمولی و شبکه ای می باشند بررسی ها در سرعت جریان آزاد ۳۰ متر برثانیه و زوایای حمله صفر تا ۱۳ درجه انجام شده اند بررسی ها شامل اشکارسازی جریان روی سطح بالایی بال تنها و ترکیبات بال و بالک و بررسی عددی اثرات شکل بالک برضرایب آیرودینامییک مدل بال هواپیمای مسافربری توسط کد تورنادو میباشد برای آشکارسازی جریان از تافت برروی سطح بالایی بال و بالک ها استفاده شده است نتایج نشان میدهد اضافه کردن بالک به بال اثر جریان پرفشار سطح پایینی بال را کاهش داده و الگویواماندگی بال را تغییر میدهد همچنین نتایج عددی نشان میدهد که درزوایای حمله پایین تطابق خوبی بین حل عددی انجام شده با داده های تجربی وجود دارد و درزوایای حمله بالاتر بدلیل عدم کارایی کدمزبور دراین زوایا نتایج بدست امده قابل استناد نمی باشند همچنین نتایج نشان میدهد که افزودن بالک به بال تنها باعث کاهش نیروی پسا می شود و بیشترین مقدار کاهش این نیرو مربوط به ترکیب بال و بالک شبکه ای است.