مقاله اثرات سیاسی- مالی دولت بر اقتصاد ایران با تاکید بر سیاست های ارزی کاربرد الگوهای عمومی قابل محاسبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۳۵۷ تا ۳۸۳ منتشر شده است.
نام: اثرات سیاسی- مالی دولت بر اقتصاد ایران با تاکید بر سیاست های ارزی کاربرد الگوهای عمومی قابل محاسبه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخارج دولت
مقاله سیاست مالی
مقاله سیاست ارزی
مقاله تعادل عمومی قابل محاسبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده ذکریا
جناب آقای / سرکار خانم: دهباشی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: کیخا علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در این تحقیق اثرات کاهش مخارج دولت از طریق مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار گرفت.
روش: پایه آماری الگوی تعادل عمومی ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۷۸ می باشد.
یافته ها: بررسی حاصل از الگوی تعادل عمومی نشان داد با کاهش مخارج دولت تحت نظام ارزی شناور (غیرشناور) تولید ناخالص داخلی به میزان اندکی کاهش (افزایش) می یابد. درحالی که قیمت ها نیز تنها تحت نرخ ارز شناور مقدار ناچیزی افزایش می یابد. افزون بر این مشخص گردید با کاهش مخارج دولت تحت نظام ارزی غیرشناور، صادرات کل و به ویژه صادرات کشاورزی افزایش می یابد.
بحث: نتایج نشان داد با کاهش مخارج دولت، تولید بخش کشاورزی افزایش و تولید بخش غیر کشاورزی کاهش می یابد.