سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی محمدعلیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مسعود فرخ روز – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
عباسعلی زمینی – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
حسین پاشائی چلکاسری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاه

چکیده:

در این پژوهش اثر سمیت حاد کاپتان بر روی بچه ماهیان کپورعلفخوار Ctenopharyngodon idella در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است در ابتدا میزان Lc5096h سم کاپتان روی بچه ماهیان امور با وزن ۵-۳ گرم محاسبه گردید و در ۷۲،۴۸،۲۴و ۹۶ ساعت به ترتیب ۰٫۹۱،۱٫۱۰،۱٫۴۲و ۰٫۹۰ میلی گرم در لیتر محاسبه گردید سپس بافت کبد بچه ماهیان ماهور در مجاورت با غلظت های مختلف قرار گرفت و از نظر ضایعات میکروسکوپی و هیستوپاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفت در بررسی ضایعات ناشی از سم ماهیان مسموم از نظر بالینی علائمی از قبیل شنای غیرعادی اختلالات تنفسی تشنج و افتادن به کف را از خود نشان دادند نتایج حاصله ازنظرآسیب شناسی بافتی نیز نشان داد که قرار گرفتن کبد در مجاورت سم کاپتان منجر به بروز پدیده هایی مانند پرخونی آتروفی رکود صفراوی و کوپفر می گردد.