سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهتا حافظی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

متیل ترشیو بوتیل اتر MTBE ترکیب آلی فرار با فرمول شیمیایی C5H12O می باشد که دربنزین به جای تترااتیل سرب جهت سوخت کاملتر و کاهش میزان آلاینده ها به کار می رود بصورت خوراکی تنفسی و پوستی جذب خون شده و اثار سمی متعددی به جای می گذارد دراین مقاله به اثرات MTBE برریه ها سلولهای خونی و کبد موش اشاره شده است نتایج تحقیقات نشان میدهد که این ماده می تواند سبب بروز تغییراتی دربافت ریه موش شود از جمله افزایش درصد وزن ریه به وزن بدن رشد مویرگهای خونی بین آلوئلها ضخیم شدن دیواره آلوئلها وکاهش اندازه آنها افزایش سلولهای نوموسیت II و کاهش سلولهای نوموسیت I تغییرات سلولهای خونی شامل افزایش یا کاهش درصد لکوسیت ها برحسب غلظت MTBE و افزایش هموگلوبین ودرمواردی سرطان خون می باشند اثرات MTBE بربافت کبد بصورت افزایش وزن کبد هیپرتروفی هپاتوسیت ها و افزایش تقسیمات میتوزی هپاتوسیت ها مشهود است نتایج این تحقیقات نشان میدهد که MTBE می تواند اثرات سمی بربافت های مختلف بدون موش احتمالا انسان داشته باشد