سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هانیه مرادبیگی – دانشگاه ارومیه دانشکده علوم گروه زیست شناسی
جلیل خارا –

چکیده:

تریفلورالین (ترفلان) از جمله علف کشهایی است که در خاک و قبل از کاشت مصرف می شود و جز خانواده دی نیتروآنیلین ها بوده و با جلوگیری از تقسیم و طویل شدن سلولها عمل می کند که برای کنترل طیف وسیعی از علفهای هرز پهن برگ و علف های هرز خانواده گرامینه استفاده می شود این تحقیق به مطالعه تاثیر تریفلورالین برروی میزان رشد ریشه واندام هوایی و درصد همزیستی در گیاهان آفتابگردان تلقیح شده با قارچ میکوریز G.etunicatumو گیاهان غیرمیکوریزایی تحت شرایط گلخانه پرداخته است آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی با ۶ سطح غلظت تریفلورالین ۲۵، ۲۰ ، ۱۵ ، ۱۰ ، ۵ و ۰ppm و با دو تیمار قارچ با دو بدون قارچ در سه تکرار انجام گرفت برگ و ریشه گیاهان ۳۵ روزه مورد بررسی قرارگرفت.