مقاله اثرات سمیت حاد و مزمن آلفا – سولانین در موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۲۴ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اثرات سمیت حاد و مزمن آلفا – سولانین در موش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولانین
مقاله سمیت
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایاری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کوهپایه سیدامین
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی کیا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خدایاری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سربیایی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی شیدا
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات نشان دادند که مصرف بیش از حد غده های سیب زمینی جوانه زده مسمومیت حاد، کما و مرگ در انسان را بدنبال خواهد داشت. این اثرات به گلیکوآلکالوئیدهای نظیر سولانین نسبت داده می شوند که به طور طبیعی در تمام سیب زمینی وجود دارند و میزان آن در نتیجه نقل و انتقال و ذخیره سازی نادرست پس از برداشت افزایش می یابد. این مطالعه به منظور بررسی اثرات سمیت حاد و مزمن آلفا – سولانین در موش نژاد بالب سی انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی ۹۰ سر موش نر نژاد بالب سی که بطور مساوی در دو گروه حاد و مزمن (۴۵ سر در هر گروه) تقسیم شدند، انجام گرفت که هر یک به زیرگروه های کنترل، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از سولانین (۹ سر در هر زیرگروه) تقسیم شدند. حیوانات در گروه حاد (۲۴ ساعت) و مزمن (یک هفته تزریق روزانه) پس از تزریق سولانین (داخل پریتوئن) اتانازی شده و نمونه خون جهت انجام آزمون های شیمیایی و سلول های خونی جمع آوری گردید.
یافته ها: تزریق سولانین در گروه های حاد اثرات معنی داری بر پارامترهای سلولی و شیمیایی خون نداشت. در گروه مزمن افزایش معنی داری در تعداد گلبول قرمز (۶٫۱±۰٫۳ به ۸٫۸±۰٫۸، P= 0.02) و کاهش معنی دار در آلکالین فسفاتاز سرم در غلظت ۴۰ میلی گرم (۷۶۴±۵۰ به ۴۵۲±۳۳،P= 0.01  نسبت به گروه کنترل مشاهده شده است. همچنین افزایش معنی داری در پارامترهای شیمی خون نظیر سدیم (۱۴۹٫۴±۲٫۱ به ۱۵۵٫۵±۱٫۳، P= 0.03)، گلوکز (۱۸۱±۵۹ به ۳۲۲±۶۴، P= 0.025) و کراتینین (۰٫۳۴±۰٫۰۰۸ به ۱٫۰۷±۰٫۲۵، P= 0.02) در غلظت ۴۰ میلی گرم گروه مزمن سولانین نسبت به گروه کنترل مشاهده شده است.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مصرف دوزهای بالای سولانین در طولانی مدت موجب تغییرات معنی دار در پارامترهای شیمیایی، خونی و آنزیمی شده و علائم مسمومیت آن وابسته به دوز می باشد.