مقاله اثرات سایه مشخصه سطوح در پدیده پراکندگی از سطوح ناهموار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۹۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: اثرات سایه مشخصه سطوح در پدیده پراکندگی از سطوح ناهموار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکندگی امواج
مقاله سطوح ناهموار
مقاله اثر سایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی سیدفرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پراکندگی امواج از سطوح ناهموار با استفاده از مورفولوژی سطح، که به صورت عمودی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی گزارش می شود، همواره دیدگاه جامع و صحیحی به دست نخواهد آمد. در صورتی که زبری نسبت به طول موج از حدی بیشتر شود، محاسبات نظری از نتایج تجربی انحراف یافته و بدون در نظر گرفتن اثرات سایه اصلاح نمی گردد. در این مقاله به جای در نظر گرفتن مستقیم اثر سایه در معادلات پراکندگی، تاثیر این اثر را بر روی پارامترهای مشخص کننده سطوح مورد بررسی قرار داده ایم. در صورت وجود سایه، بسته به زاویه تابش و طول موج تابشی قسمت هایی از سطح مشاهده نخواهد شد و از این رو مشخصات سطح به زاویه فرودی بستگی خواهد داشت. در این مقاله در چارچوب تقریب بورن، اثر سایه بر مشخصه های سطح خود متشابهی که از یک نمونه تجربی تهیه شده مورد بررسی قرار گرفته است.