مقاله اثرات سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه نخود (.Cicer arientinum L) تحت تنش کلرور کادمیوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: اثرات سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه نخود (.Cicer arientinum L) تحت تنش کلرور کادمیوم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلرور کادمیوم
مقاله سالیسیلیک اسید
مقاله نخود
مقاله پراکسیداز
مقاله کاتالاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاوری نژاد رمضانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید (SA) در ۳ سطح (۰، ۰٫۵ و ۱ میلی مولار) و کلرید کادمیوم(CdCl2)  در ۴ سطح (۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰میکرومولار) به طور جداگانه و همراه هم بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه نخود مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت آنزیم های گایاکول پراکسیداز و کاتالاز، میزان پروتئین کل و آنتوسیانین در حضور کلرور کادمیوم افزایش یافت. در حضور سالیسیلیک اسید فعالیت آنزیم های گایاکول پراکسیداز و کاتالاز کاهش یافت، اما میزان پروتئین کل و آنتوسیانین افزایش یافت. در برهم کنش سالیسیلیک اسید و کلرور کادمیوم، فعالیت آنزیم کاتالاز در غلظت های پایین کاهش یافت ولی میزان پروتئین کل افزایش یافت و همچنین میزان آنتوسیانین و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در بیشتر تیمارهای برهم کنش افزایش یافت. نتایج به دست آمده نشان داد که گیاه نخود مقاومت کمی به تنش کلرور کادمیوم دارد.