سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر مهردادی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رضا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامعلی خدابخشی – کارشناس مهندسی عمران

چکیده:

برداشت بی رویه شن و ماسه و ورود پساب حاصل ازبرداشت و شستشوی این مصالح به رودخانه ها سبب تاثیرات زیست محیطی و تغییرات ریخت شناسی دررودخانه ها میگردد این تاثیرات نه تنهادرآن محل بلکه سبب تغییرات درمقاطع بالادست و پایین دست محل برداشت و تزریق پساب میگردد دراین تحقیق به بررسی تاثیرات زیست محیطی و تغییرات ریخت شناسی ناشی ازفعالیت کارگاه های برداشت و شستشوی شن وماسه درمجاورت رودخانه تالار مازندران می پردازیم پس از بررسیهای صورتگرفته مشخص گردید برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر این رودخانه سبب تغییرات ریخت شناسی همچون پایین افتادن شدید ساحل رودخانه وقوع فرسایش و گودافتادگی بستر دربالا دست و پایین دست محل برداشت و برهم زدن پایداری و استحکام سازه ها و تاسیسات آبی ریزش کناره ها و تغییر راستای رودخانه و افزایش تراز اب و انحراف جریان و تشدید سیل گرفتگی اراضی شده است که دراینتحقیق به تفصیل به آن اشاره خواهد گردید.