سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بیژن نظری – دانشجوی دکتری مهندسی ابیاری و زهکشی دانشگاه تهران
مسعود پارسی نژآد – دانشیار گروه ابیاری دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
محمدرضا یزدانی – دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی

چکیده:

در دشت لاهیجان – لنگرود در منطقه گل سفید استان گیلان استفاده از آب فاضلاب در ابیاری در سالهای اخیر رواج یافته است دراین مطالعه هدف بررسی اثر ابیاری با آب رودخانه لنگرود که حاوی فاضلاب شهری و صنعتی است برروی تجمع فلزات سنگین در خاک و گیاه برنج بوده است نتایج مطالعه نشان داد که در حال حاضر میزان تجمع عناصر کادمیم، مس، کروم، سرب و نیکل در خاک در محدوده مجاز قرار داشته است اما تجمع عناصر روی و سرب در دانه گیاه برنج که مهمترین بخش این گیاه است و مستقیما مصرف انسانی دارد درمنطقه ی ابیاری شده با آب الوده تفاوت معناداری با منطقه ی ابیاری شده با آب غیرالوده دارد همچنین میزان تجمع کادمیم در برنج از مقدار مجاز ان متجاوز شده است نتایج مقایسه بخشهای مختلف گیاه در میزان تجمع عناصر نیز نشان داد که ریشه و دانه گیاه برنج به ترتیب بیشترین و کمترین تجمع را داشته است.