سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم رسولی – کارشناس ارشد شیمی دریا
مصطفی زارع دوست – رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی- سازمان بنادر و دریانوردی استان خوز

چکیده:

امروزه در مناطق مختلفی از جهان در دریا و یا در خشکی به منظور دستیابی به ذخایر نفت و گاز عملیات حفاری صورت می گیرد.مواد مختلفی در صنعت حفاری مورد استفاده قرار می گیرد که برخی از آنها خطرناک و سمی بوده و می توانند اثرات زیانباری بر اکو سیستم منطقه داشته باشد.گل حفاری،کنده ها،آبهای پسماند عمده آلودگیهای هستند که حین حفاری تولید می شوند.در بسیاری از مناطق جهان قوانین و مقرراتی برای جلو گیری از آلودگیهای محیط زیست وضع و حتی در برخی از مناطق بسیاری از فعالیت هایی که منجر به تولید آلاینده ها می شوند (منجمله حفاری) ممنوع گردیده است .اجرای عملیات حفاری مانند هر فعالیت صنعتی دیگر در پایان عملیات به کار گرفته شده ،پسماندها و دور ریزهایی را به محیط زیست تخلیه می نمایدو چناچه برنامه ریزی جهت تصفیه و یا حذف آنها صورت نپذیرد این مهم در دراز مدت می تواند اثرات نامطلوبی در محیط زیست داشته باشد.ارزیابی و شناخت اثرات کاربرد سیالات حفاری،روش مقبول و منطقی برای ارایه پیشنهاد جهت کاهش آسیب ها و خسارات احتمالی ناشی از دفع و دور ریزهای حفاری به محیط زیست می باشد.یکی از مهم ترین عوامل در کاهش اثرات منفی زیست محیطی پس ماندها مدیریت صحیح آنهاست .بگونه ای که برخی مواقع هزینه های مورد نیاز در حذف آلودگیهای یک پس ماند و یا کنترل انتشار آلودگی آن ،با اعمال مدیریتی صحیح و ابتکاری به میزان چشمگیری کاهش پیدا می کند.این مقاله به بررسی آلاینده ها و پسماندهای تولید شده حین عملیات حفاری در دریا و روشهای کاهش اثرات سوء آن می پردازد.