سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

گلشن شیرنشان – دانشجوی رشته محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا ریاحی بختیاری – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
سیدجعفر سیف آبادی – استادیار گروه بیولوژی دریا دانشگاه تربیت مدرس
ثمر مرتضوی – مربی گروه محیط زیست دانشگاه ملایر

چکیده:

دراین مطالعه فلزات سنگین مس و روی در ۴ بخش ژئوشیمیایی رسوبات شامل بخش قابل تبادل بخش باند به اکسیدهای آهن و منگنز باند به مواد آلی و باند به بخش مادری به منظور تعیین منشا با استفاده از روش استخراج پی در پی مورد آزمایش قرار گرفتند آنالیز داده های بدست آمده نشان داد که فرکشن اول و دوم تنها بخش کمی از کل فلزات سنگین در رسوبات را تشکیل میدهند ۱٫۷۲تا ۳٫۶۴% مس و ۰٫۷۱تا ۱٫۹۹% روی. از بین بخشهای مربوط به آنتروپوژنیک بخش اصلی فلزات مس و روی در قسمت باند به مواد آلی رسوبات در همه ایستگاهها متمرکز شده اند بطوریکه این بخش حدود ۸۳٫۱۹تا ۸۷٫۱۹% مس ۸۶٫۴۵تا ۷۷٫۵۷% روی از بخش آنتروپوژنیک را بخود اختصاص داده اند بخش باند به بخش مادری از بین تمام بخشها بخش غالب برای هر دو فلز مس و روی بود. بطوریکه این بخش در حدود ۶۳٫۰۴تا ۸۳٫۰۷ % از مس و ۵۶٫۲۳تا ۷۹٫۷۹% از روی را در رسوبات به خود اختصاص داد.