سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمین سفیدکارلنگرودی – دانشجوی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید احتشامی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه با توسعه اقتصادی جوامع و رشد روزافزون جمعیت همواره بشر به منابع غذایی بیشتری برای ادامه حیات نیازمندمی باشد در راستای تولیدات مواد غذایی بشر ناگزیر به روی آوردن به مواد غذایی دامی و درنتیجه توسعه صنعت دامپروری است همواره دامداری ها دارای مقادیر فراوانی ضایعات دامی می باشد که روشی که این ضایعات ذخیره می شوند در آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و همچنین آلودگی محیط زیست موثر است دراین مقاله ابتدا به بررسی اثرات زیست محیطی دامداریها می پردازیم و سپس با ارائه راهکارهای پیشنهادی این مشکل را بطور دقیق تر بررسی می نماییم. نتایج حاصله بیانگر منافع ارزشمندی است که با انجام مدلسازی و انجام آنالیز حساسیت پارامترهای موثر مانند نیتروژن و فسفر می توان علاوه بر تعیین عوامل خاص برآلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و اثرات آن برمحیط زیست با ارائه راهکارهای کنترلی مناسب در بهبود این مشکل گام موثری برداشت.