سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی غفاری – دانشیار گروه عمران دانشگاه آزاد مراغه
رسول دانشفراز – استادیار گروه عمران دانشگاه دولتی مراغه
صدیق – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد مراغه
نیر سماوی اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد ابهای زیرزمینی دانشگاه آزاد مراغه

چکیده:

بیش از ۸۰ درصد آب شرب شهر رو به رشد بناب از منابع آب های زیرزمینی تامین می شود تجزیه شیمیایی ابهای زیرزمینی دشت بناب وجود مناطقی با غلظت غیرمجاز نیترات را در محدوده شهری نشان میدهد الگوی تغییرات غلظت کلر در چاههای با تمرکز بالاتر از حد نیترات از الگوی تغییرات غلظت نیترات آب این چاهها تبعیت می کند تعیین مقادیر NO3/Cl منشا غلظت غیرمجاز نیترات آبهای زیرزمینی این منطقه را فاضلابهای خانگی و تاثیر کودهای شیمیایی نشان میدهد همچنین قطع درختان نیز سبب به هم خوردن چرخه نیتروژن و ورود مقادیر قابل توجهی نیترات به آبهای زیرزمینی منطقه و باعث الودگی شده است دراین مقاله به بررسی علل بالا بودن میزان نیترات آبهای زیرزمینی دشت بناب پرداخته و روشهایی برای پیشگیری و اصلاح ارائه شده است.