سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الناز مقیمی – دانشجو کارشناسی ارشدآبیاری زهکشی،دانشگاه آزاد فردوس

چکیده:

با افزایش جمعیت و کاهش منابع آب و خاک و از آنجا که استفاده بهینه وپایدار از این منابع اجتناب ناپذیر است،ما روز به روزشاهد توسعه سیستم های آبیاری در سطح جهان هستیم وطرح های آبیاری زهکشی از اهمیت ویژه ای برخور دار می باشند،وهمچنین هرگونه توسعه و پیشرفت نیازمند بهره برداری از منابع طبیعی می باشد و هر گونه از فعالیت های انسان بروی آن تاثیر می گذاردونقش اثرات زیست محیطی پر رنگ تر شده وباعث می شود هرگونه بی توجهی و عدم مطالعه در زمینه مطالعات زیست محیطی،اثرات منفی آن بیشتر شده به طوریکه دیگر جبران آن غیر ممکن می شود،از جمله اثرات منفی شامل:آلودگی آبهایزیرزمینی،آبهای سطحی،افزایش علف های هرز،بیماری های عفونی،فرسایش خاک،رسوب گذاری و… می باشد، لذا با توجه به این امربررسی اثرات زیست محیطی بر احداث شبکه های آبیاری زهکشی و اعمال روش های اصلاحی بر روی طرح های زهکشی وارائه راه کار های مدیریت زیست محیطی و ارائه روش های پایش زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است واین را باید خاطرنشان کرد با ارائه برخی از راه کارهای علمی در جهت کاهش این اثرات سوء باید گامی برداشته شود،برخی از این راه کارها استفاده از کانال های زهکشی،زهکشی کنترل شده،استفاده از تالاب ها واستخرهای مصنوعی و طبیعی،زهکشی سبز و…می باشد که در این مقاله به بررسی موارد فوق پرداخته شده است.