سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،دانشگاه سیستان و ب
سید محمد هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شاسی،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

محدودیت منابع آب شیرین و در دسترس فیزیکی آب و بحران سیاسی در بسیاری از کشورها به صورت یک معضل جدی در امدها ست بطوریکه این محدودیت توانسته است رشد این کشورها را تحت شعاع قرار دهد براساس مطالعات و آمار ارائه شده توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد تقریبا نیمی از جمعیت جهان برای رفع نیازهای ابتدایی خود به آب کافی دسترسی ندارند هم اکنون بیش از یک میلیارد نفر یعنی یک ششم جمعیت جهان و یک نفر از هر پنج نفر در جهان در حال توسعه به آب سالم دسترسی ندارند طبق تخمین های موجود تعداد افرادی که در کشورهای مواجه با کمبود اب زندگی می کنند از ۷۰۰ میلیون فر کنونی تا قبل از سال ۲۰۲۵ به بیش از ۳ میلیارد نفر خواهد رسید به همین منظور دراین پژوهش به بررسی کلی وضعیت آبهای زیرزمینی کشور با معرفی سه دشت ایرانشهر، دشت جنگل ،و دشت نیشابور پرداخته شده است.