سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشگاه ایلام،
حاجی کریمی – عضو هیات علمی دانشگاه ایلام، ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام
غلامرضا بانپروری – کارشناس ارشد عمران آب، عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر مطالعات آب منطقه ای
عبدالعلی کرمشاهی – عضو هیات علمی دانشگاه ایلام، ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، دان

چکیده:

منطقه دشت عباس ایلام یکی از مناطق مستعد کشاورزی استان است که فاقدمنابع آب سطحی بوده و جهت تامین آب مصارف کشاورزی اراضی دشت مذکور از سه دهه قبل نسبت به توسعه بهره برداری ازمنابع آب زیرزمینی منطقه ازطریق حفرچاه های عمیق و نیمه عمیق اقدام گردید که به دلیل برداشت بی رویه از منا بع آب زیرزمینی و عدم تغذیه کافی، سطح اب سفره به شدت کاهش یافته و بیا بان زایی در منطقه صورت گرفت و از سال ۱۳۸۴ به بعد آب از سد کرخه به عنوان منبع تامین آب تکمیلی به منطقه دشت عباس انتقال یافته و باعث جبران کسری مخزن و خیز سطح اب زیرزمینی و تغییر وضعیت بیا بانی منطقه گردید است به طوریکه این موضوع موجب تغییر اکوسیتم منطقه گردیده بنحوی که گونه ای مختلف گیاهی ازجمله نی زارها رشد و توسعه مضاعف یافته که اثرپوشش آنها موجب تغییرات پارامترهای اقلیمی مانند رطوبت و دما درگستره نه چندان محدود به ویژه درسطوح زهکش های منطقه گردید است.