سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده زهرا علامه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
افشین سلطانی – گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در چند سال اخیر، به‏دلیل موضوعات سلامت غذا، آلودگی آب‏های زیرزمینی و افزایش سطح آگاهی محیطی، توجه زیادی معطوف به برنامه‏های مدیرت تلفیقی آفات و روش‏های متناوب کنترل آفات برای کاهش استفاده آفت‏کش‏ها در سیستم‏های کشاورزی شده است. اطلاعات مورد نیاز برای بررسی اثرات زیست‏محیطی آفت‏کش‏ها از ۲۵ مزرعه زیرکشت گندم در منطقه گرگان جمع‏آوری شد. برای سازمان‏دهی داده‏ها و بررسی اثرات زیست‏محیطی آفت‏کش‏ها از روشی به نام EIQ استفاده شد. این روش اطلاعات اثرات زیست ‏محیطی آفت‏کش‏ها را به صورت کمّی در می‏آورد. زمانی‏که مقدار EIQ براساس ماده موثره هر آفت‏کش محاسبه شود‏ می‏توان محاسبات مزرعه‏ای EIQ را به دست آورد. بیشترین اثر منفی کاربرد آفت‏کش‏ها در مزارع گرگان مربوط به جزء اکولوژیکی یعنی اثر بر موجودات زنده اکوسیستم بود (۸۲/۶۷ درصد) و اثر منفی کاربرد آفت‏کش‏ها بر کارگران مزرعه در درجه دوم قرار داشت (۵۱/۲۰ درصد). اثر آفت‏کش‏ها بر مصرف‏کنندگان و آبشویی آفت‏کش‏ها نیز در رتبه سوم قرار داشت (۶۷/۱۱ درصد). قارچ‏کش‏ها بیشترین مقادیر EIQ و علف‏کش‏ها کمترین مقادیر را دارا بودند.