سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس انوشه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فرآوری محصولات شیلاتی، پردیس کشاورزی و منا
بهنام فرجامی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فرآوری محصولات شیلاتی، پردیس کشاورزی و منا

چکیده:

آبزی پروری در حال حاضر یک سوم از کل تولیدات شیلاتی را فراهم می کند. نیمی از کل محصولات آبزی پروری از استخرهای خاکی،قفس ها و مکان هایی در آب های شور و زیستگاه های دریایی می باشد بدست می آید. اما فرصت برای اشتغالزایی و درآمدزایی به وسیلهآبزی پروری ساحلی، توسط اثرات منفی زیست محیطی و اجتماعی ای که دارد تحت الشعاع قرار گرفته است. اثرات زیست محیطی شامل:نابود شدن مانگروو، صید ضمنی در طول جمع آوری گونه های وحشی و مولد، معرفی و انتقال گونه ها، گسترش انگل ها و بیماری ها، استفاده سوء از مواد شیمیایی و انتشار زباله می باشد و اثرات اجتماعی اقتصادی عبارتند از: خصوصی سازی زمین های عمومی و – آبراهه ها، از دست دادن معیشت صیادی، ناامنی غذایی و مهاجرت شهری