سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن هویدی – عضوهیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
حسین سیدکلال – عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای ،پژوهشکده چرخه سوخت
تورج نصرابادی – عضوی هئیت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق عوامل آسیب دیدگی و خوردگی لوله های انتقال منابع نفتی وگازی که از بستر دریاانجام می شود. بررسی وروشهای جلوگیری از آن ارائه شده است. وهم چنین زیانهای مالی ناشی از پدیده خوردگی که رقم هنگفتی را به صنعت کشورهای درگیر تحمیل می کند .این زیان دهی برای مثال در آمریکا در سال ۱۹۹۴بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار وبرای انگلستان رقمی حدود ۱۳۶۵ میلیون پوند برآورد شده است که این رقم نشان دهنده ۵/۳درصد از تولید ناخالص این کشور می باشد که رعایت دقیق اصول و تکنیکهای حفاظت از صنایع می تواند در کاهش ۲۵ تا۵۰ در صد این مبلغ هنگفت موثر باشد. عوامل موثر در خوردگی فلزات در اکوسستمهای آبی را به دو گروه عمده فیزیکی و شیمیایی تقسیم بندی می شود. پارامترهای شیمیایی موثر که در این کار لحاظ شده عبارتند از اسیدیته( pH ),شوری (نمکهای محلول), گازهای محلول در آب دریا, مواد جامد معلق (TDS)و آبزیان و پارامترهای فیزیکی موثر عبارتند از سطوح نسبی, دما, سرعت, انتقال حرارت و متالوژی می باشند