سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن خدادادی – عضو هیات علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
صغری معدنی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات روشهای مختلف کیورینگ بر قابلیت انبارمانی و صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی ( قرمز آذرشهر ، قرمز نیشابور و سفید کاشان و سفید قم)، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در پاییز و زمستان سال ۱۳۸۵ اجرا شد. روش کیورینگ در سه سطح و رقم درچهار سطح منظور شد. بعد از اتمام تیمار کیورینگ نمونه های پیاز به انبار معمولی انتقال داده شد و به مدت ۴ ماه نگهداری شدند. در پایان دوره، صفات انباری و کیفی اندازه گیری شد. در مجموع نتایج تیمار نور خورشید×سفید قم به دلیل برتری در اغلب صفات و ایجاد ضایعات کمتر و حفظ صفات کیفی سوخ برتر بوده و قابل توصیه می باشد.