سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مدینه غلامی – دانشجوی آارشناسی ارشد اقتصاد آشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
لیلا قادر پور – دانشجوی آارشناسی ارشد اقتصاد آشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مریم مظلومی – دانشجوی آارشناسی ارشد اقتصاد آشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
سمیه زنوبی – فارغ التحصیل اقتصاد کشاورزی

چکیده:

این پژوهش با هدف تحلیل اثرات رفاهی حذف یارانه ی نهاده ی انرژی برق بر فرآیند تولید محصول ذرت در شهرستان مرودشت انجام شد. برای رسیدن به هدف های این پژوهش از داده های ۱۳۸۸ استفاده و تابع سود، تابع – مقطعی بهره برداران منتخب شهرستان مرودشت در سال زراعی ۸۹ تقاضای نهاده ها و تابع تولید این محصول برآورد و تجزیه و تحلیل گردید.نتایج نشان داد که در شهرستان مرودشت حذف یارانه ی انرژی برق به دلیل نبود حساسیت تقاضای برق نسبت به تغییرات قیمت آن، منجر به افزایش هزینه های تولید و کاهش سودآوری به ترتیب به میزان ۴٫۷۵ و ۴٫۲۵ درصد شده است. بنابراین توصیه می شود که سیاست های قیمتی راهکار کافی جهت بهینه نمودن میزان مصرف این نهاده نبوده و باید سیاست های مکمل و جبرانی به همراه سیاست های قیمتی در رابطه با نهاده ی یاد شده اعمال شود.